Ochrana osobních údajů

Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité, proto bychom Vás rádi prostřednictvím tohoto dokumentu informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou osobní údaje zpracovávány.

Správcem osobních údajů na webové stránce www.bovys.cz podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost BOVYS, s.r.o., IČ 62028626 se sídlem č.p. 40, 539 01 Dědová (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

Společnost BOVYS, s.r.o.
IČ: 62028626
Sídlo: č.p. 40, 539 01 Dědová
Zápis OR: C 7035/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
E-mail: bovys@bovys.cz
Telefonní číslo: 569 425 471
Webové stránky: www.bovys.cz

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud budete mít k osobním údajům jakékoliv otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese bovys@bovys.cz.

I. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme všeobecně na základě následujících právních základů:

 • informovaný souhlas, např. newslettery, poptávky: čl. 6 (1) písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • postupy při projednávání a přípravě smluv a realizace smluvního vztahu: čl. 6 (1) písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • právní povinnosti, jako např. povinnosti uchovávání: čl. 6 (1) písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • propagace bez souhlasu, sledování (tracking), registrační soubory na serverech (Server-Logfiles), cookies, např. za účelem zlepšení nabídky a z technických důvodů (oprávněné zájmy): čl. 6 (1) písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile uplyne stanovená doba jejich uchování zpracování a nebudou zde žádné další jiné, oprávněně stanovené důvody k uchování takových údajů.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro konkrétní účely, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

II. Zpracování dat

1. Webové stránky

Vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky. Při používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa Vašeho počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a adresa URL načteného souboru
 • Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
 • Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.

Tyto údaje námi budou zpracovány pro následující účely:

 • Zajištění plynulého připojení k naší webové stránce
 • Zajištění možnosti používání našich webových stránek

Osobní údaje jsou odstraněny nebo blokovány, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V důsledku této skutečnosti neexistuje žádná možnost podání námitky ze strany uživatele. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.

2. Školní projekty

Pokud jste s námi zapojeni do školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, využíváme vaše osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo ke komunikaci v rámci administrace projektů a k rozesílání našeho newsletteru. Newsletter obsahuje informace spojené s realizací těchto projektů a rozvozem produktů do Vaší školy.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz na konci každého z e-mailů, nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese skoly@bovys.cz.

Vaše kontaktní údaje u nás budou uloženy tak dlouho, dokud s námi budete zapojeni alespoň do jednoho ze školních projektů, a dále po dobu 10 let z důvodu povinnosti archivace dokumentů.

3. Kontaktní formulář

Chcete-li nás kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme následující informace:

 • Vše jméno
 • E-mail
 • Telefon
 • Město nebo PSČ
 • Vaši zprávu

Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány oddělení odpovědnému za Vaši žádost.

Po úplném vyřízení Vaší žádosti jsou Vaše údaje pro další použití zablokována a po uplynutí případných lhůt platných pro uchovávání údajů na základě daňového či obchodního práva vymazána, pokud jste neudělili výslovný souhlas k dalšímu používání Vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme další použití údajů, které je ze zákona povoleno a o kterém Vás následně informujeme.

III. Kdo se k datům dostane?

K zajištění některých služeb využíváme dodavatele třetí strany. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů, a to v nezbytně nutném rozsahu po omezenou dobu. Jsou to:

 • služby zajišťující provozování webu,
 • dodavatelé IT služeb,
 • poskytovatel e-mailové služby,
 • dodavatelé poštovních a přepravních služeb.

IV. COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • cookieyes-consentdoba trvání 1 rok – CookieYes je využíváno k zapamatování preferencí uživatelů a zajišťuje, aby tyto preference byly respektovány při následných návštěvách této stránky. CookieYes nezískává ani neukládá žádné osobní informace o návštěvnících této stránky.
 • _GRECAPTCHAdoba trvání 5 měsíců a 27 dní – Google Recaptcha služba využívá tuto cookie k identifikaci robotů a chrání náš web a Vás před škodlivými úroky a spamy.

Na soubory cookies můžete nahlížet a následně i v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 8. 9. 2023.

Pro více informací nám napište nebo volejte 606 602 141Poskytnuté údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Pečlivě je střežíme a zpracováváme podle zásad zpracování osobních údajů.

Sídlo společnosti

Bovys s.r.o
č.p. 40, 539 01 Dědová
Česká republika

IČ: 62028626 DIČ: CZ 62028626
Společnost je zapsána v OR Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7035

Sklad / administrativa

Bovys s.r.o
Štoky 516, 582 53 Štoky
Česká republika