Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost BOVYS, s.r.o., se sídlem č.p. 40, 539 01 Dědová, IČO: 620 28 626, jako povinný subjekt na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů) zavádí vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možno podat oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost BOVYS, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost BOVYS, s.r.o. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou v rámci vnitřního oznamovacího systému je:

Eva Netolická, kancelář v administrativní budově Štoky 516, 582 53 Štoky, kterou společnost BOVYS, s.r.o. určila dle § 9 zákona o ochraně oznamovatelů jako příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

1) osobně (po předchozí domluvě s příslušnou osobou) v administrativní budově Štoky 516,  582 53 Štoky

2) písemně na podatelně společnosti BOVYS, s.r.o. na adrese: Štoky 516, 582 53 Štoky s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,

3) elektronicky na e-mailové adrese:  oznameni@bovys.cz,

4) telefonicky každé pracovní pondělí a středa od 08.00 hod. do 12.00 hod. na telefonním čísle +420607150532

5) externím oznamovacím systémem provozovaným Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/.

Sídlo společnosti

Bovys s.r.o
č.p. 40, 539 01 Dědová
Česká republika

IČ: 62028626 DIČ: CZ 62028626
Společnost je zapsána v OR Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7035

Sklad / administrativa

Bovys s.r.o
Štoky 516, 582 53 Štoky
Česká republika